Bilir Kişilik


Mali Bilirkişilik
Kurum ve Şahısların Mali mevzuat sıkıntılarında ve davalarında çözüme yönelik çalışmalar yapmak.

Özel Bilirkişilik
Özel vergilendirme, özel mali ve hukuki risklerin çözümü, İşveren kamu kurumları ilişkisi, Vergi – SSK Teftişleri.

Ticari Davalarda Bilirkişilik
Ticari,vergisel ve mali uyuşmazlıklar. Bilirkişilik kurumu, yargılama usulüne ilişkin kanunlarımızda düzenlenmiş bir konudur.

Vergi Uyuşmazlıkları Bilirkişilik
Vergi cezaları, vergi suçları, vergi davalarında tebligat ve cevap verme, vergide uzlaşma- pişmanlık.